Registrace poskytovatele/pořadatele

Už máte účet? Přihlášení

Základní údaje

Zaškrtnutím souhlasíte se zněním
Rámcové smlouvy o pachtu Portálu a zprostředkování.
Smlouva bude uzavřena elektronicky v okamžiku potvrzení registrace.
Zároveň čestně prohlašujete, že jste oprávněn jednat a uzavírat smlouvy jménem Poskytovatele.


Informace o vašem podnikání

Po stisknutí tlačítka Registrovat může odeslání formuláře trvat delší dobu, jelikož jsou Vaše údaje ověřovány v rejstříku firem.
Děkujeme za trpělivost.